Каталог
Электронные книги22229

Функціонально-стилістичні особливості повтору в ...

Партнерам: 1 $как заработать
Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0

Содержимое: 10514112051323.doc 440 Кбайт
Cкидка постоянным покупателям! Если общая сумма ваших покупок у продавца iQbox больше чем:
100 $скидка20%
50 $скидка10%
25 $скидка5%
Если вы хотите узнать размер скидки, укажите свой email:

Продавец

iQbox информация о продавце и его товарах
offlineЗадать вопрос

За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 65,136 руб.

Описание товара

Дипломный проект (работа).
Раздел: Филология / Філологія
Тема: Функціонально-стилістичні особливості повтору в романі П.Зюськінда “Парфумер”.
Язык: Украинский
К-во страниц: 63

Дополнительная информация

ЗМІСТ

ВСТУП...4
Розділ 1. ПОВТОР ЯК ЗАСІБ ВИРАЗНОСТІ В СИСТЕМІ СТИЛІСТИЧНИХ ФІГУР...6
1.1. Основні поняття функціональної стилістики...6
1.2. Повтор як лінгвістичне явище, його сутність, функції та типи класифікації...9
1.3. Психологічна, емоційна та соціальна мотивація повтору...15
1.4. Основні стилістичні функції повтору в художньому тексті...18
Розділ 2. ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОВТОРУ В РОМАНІ П. ЗЮСКІНДА «ПАРФУМЕР»...24
2.1. Функціонально-стилістичні особливості справжніх повторів в романі П. Зюскінда «Парфумер»...24
2.1.1. Конотативні повтори та їх особливості...24
2.1.2. Функціонально-стилістичні особливості лексичних повторів із доповненням...29
2.1.3. Флексійні повтори та їх особливості та функції у романі П. Зюскінда „Парфумер”...31
2.1.4. Стилістичні особливості редуційного повтору у тексті...32
2.2. Функціонально-стилістичні особливості дистанційних повторів в романі П. Зюскінда «Парфумер"...34
2.2.1. Анафора як різновид дистанційних повторів та її особливості...34
2.2.2. Функціонально-стилістичні особливості епіфору у романі П. Зюскінда «Парфумер»...38
2.2.3. Рамковий повтор та його стилістичні особливості...39
2.3. Синонімічні повтори у романі П. Зюскінда „Парфумер” та їх функціонально-стилістичні особливості...41
2.3.1. Узуальні синоніми як різновид синонімічних повторів та їх особливості...41
2.3.2. Плеоназм, його стилістичні особливості та функції в тексті...43
2.3.3. Використання слів, пов´язаних тематичною чи семантичною спільністю, гіперо-гіпонімічними відносинами, як вид синонімічних повторів у романі П. Зюскінда „Парфумер”...44
ВИСНОВКИ...48
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...52
ДОДАТОК...58

ВСТУП

Розвиток в останні десятиліття такої галузі лінгвістики, як лінгвістика тексту визначило численні дослідження в області художнього тексту, категорій, які його визначають, і засобів, що беруть участь у його побудові. До одного з таких засобів належить повтор.

Актуальність роботи полягає в тому, що в ній знаходять своє відбиття розроблювальні в даний момент проблеми лінгвістики тексту, пов´язані з дослідженням текстотвірних засобів, що приймають участь у продукуванні сучасного тексту. Нові тенденції в організації тексту, чиї канонічні ознаки (несподівана розв´язка, інтрига, кульмінаційний момент і ін.) модифікувалися, обумовили появу нових текстотвірних засобів і зміну функціонування й форми вираження традиційних засобів, до яких ставиться й повтор. В результаті аналізу тексту роману П. Зюскінда «Парфумер» був виявлений такий засіб виразності та емоційного забарвлення, як повтор, під яким у роботі розуміється повтор лексико-синтаксичної одиниці, що займає певну фіксовану позицію в мікро- і макроструктурі тексту.

Об´єктом дослідження даної роботи виступає повтор як формальне й семантичне відтворення мовної одиниці, що може бути виражена словом, словосполученням, реченням.

Предметом дослідження є функціонально-стилістичні особливості повтору в романі П. Зюскінда «Парфумер».

Мета дослідження – дослідження повтору як формального й семантичного відтворення мовної одиниці, яка виражається словом, словосполученням, реченням, та виявлення його функціонально-стилістичних особливостей в тексті роману П. Зюскінда «Парфумер».

Зазначена мета передбачає вирішення таких завдань :

1) теоретично узагальнити лінгвістичну сутність повтору;

2) класифікувати й описати види повторів, їх основні стилістичні функції в художньому тексті;

3) проаналізувати роман П. Зюскінда «Парфумер» на предмет наявності в ньому різних видів повторів;

4) дослідити функціонування різних видів повторів в тексті роману П. Зюскінда «Парфумер»;

5) виявити функціонально-стилістичні особливості повтору в романі П. Зюскінда «Парфумер».

Для досягнення мети даної дипломної роботи були використані наступні методи : дискурсивний метод та метод функціонального аналізу повторів у тексті, контекстно-ситуативний та логіко-семантичний методи, за допомогою яких були визна

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 65,136 руб..
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.