Каталог
Электронные книги22229

Кількісні та якісні показники народонаселення та їх ...

Партнерам: 0,5 $как заработать
Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0

Содержимое: 10514122042060.doc 175,5 Кбайт
Cкидка постоянным покупателям! Если общая сумма ваших покупок у продавца iQbox больше чем:
100 $скидка20%
50 $скидка10%
25 $скидка5%
Если вы хотите узнать размер скидки, укажите свой email:

Продавец

iQbox информация о продавце и его товарах
offlineЗадать вопрос

За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 32,568 руб.

Описание товара

Курсовая работа (проект).
Раздел: Основы экономической теории / Основи економічної теорії
Тема: Кількісні та якісні показники народонаселення та їх вплив на економічний розвиток суспільства.
Язык: Украинский
К-во страниц: 31

Дополнительная информация

ЗМІСТ

Вступ...3
Розділ 1. Населення – суб´єкт соціально-економічних відносин...4
1.1. Поняття «населення», його сутність та особливості...4
1.2. Типи населення та його характеристики в теорії управління трудовими ресурсами...6
Розділ 2. Якісна характеристика населення світу...11
2.1. Загальні положення та поняття характеристики населення за його якісними показниками...11
2.2. Статево-віковий склад населення...15
2.3. Рівень освіти населення, його кваліфікаційні показники...18
Розділ 3. Демографічна ситуація в світі та в Україні...20
3.1. Основні поняття та теорії демографії як науки...20
3.2. Демографічна ситуація в Україні...24
Висновки...28
Перелік використаної літератури...30

ВТСУП

На земн ій кулі проживає велика кількість різних народів, які перебувають на різних етапах свого розвитку, в тому числі в соціально-економічному, культурному та ін.

Процеси нагромадження й використання якісних характеристик людських ресурсів вивчається в рамках теорії людського капіталу, що була висунута наприкінці 50- х - початку 60- х років у роботах американських економістів (Т.В.Шульц, Г.Беккер, Б.Вейсброд і ін.).

Ядро теорії людського капіталу - положення про аналогію між процесами формування капіталу й робочої сили. Під людським капіталом розуміється сукупність знань, навичок, здатностей і мотивацій людини, що мають економічну цінність. Вони становлять капітал, тому що можуть служити джерелом майбутніх доходів і вигід (як грошових, так і психологічних). Але це капітал особливого роду, тому що він втілюється в особистості свого носія й невіддільний від її. Як і у випадку звичайного капіталу, розмір людського капіталу може зменшуватися під впливом зношування (фізичн і морального) і збільшуватися в результаті інвестування. Відповідно до наявних оцінок, обсяг накопиченого людського капіталу зрівняємо з обсягом фізичного капіталу. До основних типів вкладень у людину ставляться освіта, виробнича підготовка, охорона здоров´я, міграція, пошук інформації, народження й виховання дітей. Економічна демографія розглядає якість населення як характеристику сукупної робочої сили суспільства. Воно охоплює загальну й технічну грамотність, кваліфікаційну підготовку кадрів, структуру зайнятості трудових ресурсів.

Якість населення - це категорія, що характеризує визначеність населення як суб´єкта соціальної життєдіяльності, суспільного виробництва й суспільних відносин, тобто здатність населення реагувати на сформовані природні, технічні, економічні, соціокультурні умови й пристосовувати їх до своїх потреб, які змінюються. ...

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 32,568 руб..
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.