Каталог
Электронные книги22229

Лексико-семантична актуалізація концепту “тероризм”.

Партнерам: 0,5 $как заработать
Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0

Содержимое: 10514111436713.doc 432,5 Кбайт
Cкидка постоянным покупателям! Если общая сумма ваших покупок у продавца iQbox больше чем:
100 $скидка20%
50 $скидка10%
25 $скидка5%
Если вы хотите узнать размер скидки, укажите свой email:

Продавец

iQbox информация о продавце и его товарах
offlineЗадать вопрос

За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 32,3 руб.

Описание товара

Дипломный проект (работа).
Раздел: Филология / Філологія (Немецкий язык и литература / Німецька мова та література)
Тема: Лексико-семантична актуалізація концепту “тероризм” (на матеріалі німецької мови).
Язык: Украинский
К-во страниц: 61

Дополнительная информация

ЗМІСТ

ВСТУП...3

Розділ 1. КОНЦЕПТ «ТЕРОРИЗМ» ЯК СЕГМЕНТ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ...5

1.1. Природа та сутність поняття «концепт» ... 5

1.2. Релевантність концепту «тероризм» для німецької картини світу...10

1.3. Тематичні групи концепту "тероризм" у німецькомовній картині світу...13

Розділ 2. ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ТЕМАТИЧНИХ ГРУП КОНЦЕПТУ «ТЕРОРРИЗМ» ... 17

2.1. Власні назви, що вербалізують концепт «тероризм" ...17

2.2. Синонімічне та асоціативне тематичне групування слів вербалізуючих концепт ... 25

2.3. Словотворення та словотворчі моделі як один зі способів вербалізації концепту «тероризм»... 29

Розділ 3. ЗАСОБИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТУ КОНЦЕПТУ «ТЕРОРИЗМ»... 39

3.1. Розширення значення лексичного складу концепту «тероризм»...39

3.2. Звуження значення лексичних одиниць, які кодують концепт «тероризм» у сучасній німецькій мові ... 43

3.3. Семантичний зсув у лексичному складі концепту «тероризм»...47

ВИСНОВКИ...52

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ... 55

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ ...60

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Сучасний етап розвитку лінгвістики характеризується координацією наукових думок щодо її об´єкта – мови. Цей феномен можливо зрозуміти та пояснити тільки в тому випадку, якщо розглядати його як невід´ємну частину когнітивної системи. Така спрямованість лінгвістичних досліджень робить особливо актуальним вирішення проблем лінгвістичної семантики в аспекті категоризації і концептуалізації процесів пізнання навколишньої дійсності. Опис складової концептуальної картини світу, моделей мовної картини світу, базових концептів та засобів їхньої лінгвістичної об´єктивації входять до числа актуальних задач когнітивного напрямку. У даній дипломній роботі аналізується концепт тероризм. Актуальність даного дослідження полягає в тому, що на сьогодні явище тероризму стало дуже розповсюдженим у світі. Це, у свою чергу, призвело до того, що концепт тероризм став займати одне з центральних місць у німецькомовній картині світу поряд з концептом «страх».

Об´єкт дослідження даної дипломної роботи – лінгвістичні засоби актуалізації концепту «тероризм» у сучасній німецькій мові.

Предметом дослідження виступає концепт «тероризм».

Мета даного дослідження – лексико-семантичний аналіз змістовних ознак та засобів лінгвістичного подання та розгляд форм актуалізації концепту тероризм у німецькій мові.

Зазначена мета передбачає вирішення таких завдань :

1) проаналізувати теоретичні джерела, які розкривають природу та сутність понять концепт та картину світу;

2) визначити місце концепту «тероризм» в німецькомовній картині світу;

3) визначити найбільш характерні лексичні засоби репрезентації концепту «тероризм»;

4) виявити семантичні процеси в системі лексичних засобів, які є релевантними для актуалізації концепту «тероризм».

Для проведення дослідження застосовані наступні методи : описовий (перший розділ), структурний (перший, другий розділи), стилістичний (другий розділ), метод концептуального аналізу (другий, третій розділи) та метод контекстуального аналізу (другий, третій розділи).

Матеріалом дослідження виступили статті, опубліковані у німецькій пресі (газети, журнали). Загальний обсяг матеріалу склав 400 лексичних одиниць, які репрезентують концепт «тероризм» у сучасній німецькій карти

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 32,3 руб..
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.