Каталог
Электронные книги22229

Місце і роль символів в німецькому романтичному ...

Партнерам: 1 $как заработать
Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0

Содержимое: 10514111747057.doc 492,5 Кбайт
Cкидка постоянным покупателям! Если общая сумма ваших покупок у продавца iQbox больше чем:
100 $скидка20%
50 $скидка10%
25 $скидка5%
Если вы хотите узнать размер скидки, укажите свой email:

Продавец

iQbox информация о продавце и его товарах
offlineЗадать вопрос

За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 63,5385 руб.

Описание товара

Дипломный проект (работа).
Раздел: Филология / Філологія (Немецкий язык и литература / Німецька мова та література)
Тема: Місце і роль символів в німецькому романтичному дискурсі: Синергетичний аспект.
Язык: Украинский
К-во страниц: 94

Дополнительная информация

ЗМІСТ

ВСТУП...3
Розділ 1. СИМВОЛ ТА КОМПЛЕКСНІСТЬ ЙОГО ТРАКТУВАННЯ...7
1.1. Знак і символ: проблема співвідношення...7
1.2. Семіотичне підхід до визначення символу...11
1.3. Образність та мотивація символу...13
1.4. Комплексність змісту символу та його приналежність структурі міфу...20
Розділ 2. СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ МОВНИХ ПРОЦЕСІВ...23
2.1. Синергетика як міждисциплінарний напрямок наукових досліджень...23
2.2. Синергетика символу: до постановки питання...30
Розділ 3. СИНЕРГЕТИКА СИМВОЛІВ НІМЕЦЬКОГО РОМАНТИЧНОГО ДИСКУРСУ...41
3.1. Визначення поняття німецького романтичного дискурсу та його характеристики...41
3.2. « Blaue Blume » - провідний символ німецького романтизму та інші «квіткові» символи в німецькому романтичному дискурсі...45
3.3. Символіка жіночих образів в німецькому романтичному дискурсі...55
3.4. Місце та роль символу « Spiegel » в художній системі романтизму...61
3.5. Астральні символи німецького романтичного дискурсу: « Mond » та « Nacht »...66
3.6. Символ « Wald » у творах німецьких романтиків...75
ВИСНОВКИ...81
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...85
СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ...92

ВСТУП

На сучасному етапі розвитку лінгвістичної думки відкриваються все нові перспективи та напрямки досліджень, які продукуються потребами сучасного суспільства, та вимогами, які воно ставить до сучасної науки. Так, на сьогоднішній день найбільш релевантними видаються когнітивно-дискурсивні та прагмалінгвістичні дослідження (Н. Ф. Алефіренко [Алефиренко 2004]; Т. М. Ніколаєва [Николаева 1995]; М. К. Бісімалієва [Бисималиева 1999]; В. И. Карасик [Карасик 2004] ). Але існує й інший підхід до вивчення мовних процесів, а саме синергетичний підхід.

Синергетика є досить молодим напрямком міждисциплінарних досліджень, але вже сьогодні вона отримала загальне визнання та її основні засади та постулати знаходять все більше прихильності серед сучасних науковці (Н. Ф Алефіренко [Алефиренко 2004]; Т. Г. Галушко [Галушко 2005]; И. Пригожин, И. Стенгерс [Пригожин, Стенгерс 1986]; Ю. А. Данилов, Б. Б. Кадомцев. [Данилов, Кадомцев 2005]; О. О. Семенець [Семенець 2004]). І це незважаючи на той факт, що сам теоретично-дослідницький апарат синергетики ще знаходиться на стадії формування, розробляються конкретні механізми дослідження, які мають стати найбільш ефективними у вивченні закономірностей розвитку мовної структури та еволюції її окремих складових. Треба також зауважити, що будучи міждисциплінарним напрямком дослідження, синергетика представляється наукою, яка може дати конкретні відповіді на питання щодо загальних закономірностей еволюції різних нелінійних систем, таких як мова. Синергетика має можливість пояснити виникнення стабільності із хаосу.

Синергетичний підхід має широкі можливості застосування в різних напрямках сучасного мовознавства. Протягом останнього десятиліття лінгвістична синергетика розвивається в царині вивчення історії мови: встановлює періоди прискореного інтенсивного розвитку чи, навпаки, поступового перебігу еволюційних мовних процесів, вибухового чи повільного нарощування енергії системи [Кузьмина 2000]. Аналізується сучасна мовна ситуація, що сформувалася в умовах режиму із загостренням [Синельникова 2000]. Вивчаються механізми мови і мовлення в аспекті кількісної оцінки інформації та ентропії в тексті, досліджується розподіл інформативності мовних знаків залежно від позиції в слові [Piotrowski 1997], розробляється динамічна модель лексикону [Kohler 1986].

В коло досліджень синергетики потрапили також такі процеси як творчість - авторське творення та пов´язане із тим авторське мислення як організовуючий структуру творчий імпульс, основні теми та мотиви як атрактори [Семенець 2004]. З цієї точки зору цікавим видається також розгляд не тільки ідіолекту окремого автора, але й застосування синергетичних принципів до дискурсу певної історично-культурної епохи, як то романтизму, а разом із тим вивчення принципів організації системи німецького романтичного дискурсу

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 63,5385 руб..
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.