Каталог

Сімейне право України. Підручник

Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0

Содержимое: 90727132701367.__________.rar 204,09 Кбайт

Описание товара

Глава І ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, ПРИНЦИПИ ТА СИСТЕМА СІМЕЙНОГО ПРАВ……………………….…… 3
Глава II ЕТАПИ РОЗВИТКУ СІМЕЙНОГО ПРАВА……………………………………………………….……….6
§ 1. Перші декрети Радянської влади з питань сім´ї та шлюбу, перший сімейний кодекс РРФСР, їх значення…6
§ 2. Перші декрети про шлюб та сім´ю в Україні…………………………………………………………….………7
§ 3. Перший сімейний кодекс України 1919 року……………………………………………………………………8
§ 4. Сімейний кодекс України 1926 року…………………………………………………………………….………8
§ 5. Зміни Кодексу УРСР 1926 року у зв´язку з виданням Закону від 27 червня 1936 року та Указу від 8 липня 1944 року……………………………………………………………………………………………………………….9
§ 6. Основи законодавства СРСР і союзних республік про шлюб та сім´ю, Кодекс про шлюб і сім´ю України
§ 7. Сімейний кодекс України 2002 року…………………………………………………………………………….10
Глава III СІМЕЙНІ ПРАВОВІДНОСИНИ………………………………………………………………..…………10
§ 1. Сім´я, родинність, свояцтво: поняття та юридичне значення…………………………………………………10
§ 2. Зміст сімейних правовідносин…………………………………………………………………………………..12
§ 3. Акти цивільного (громадянського) стану……………………………………………………………………….14
Глава IV ШЛЮБ……………………………………………………………………………………………………….15
§ 1. Поняття шлюбу…………………………………………………………………………………………………...15
§ 2. Порядок укладення шлюбу………………………………………………………………………………………15
Глава V ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ…………………………………………………………………………………..17
§ 1. Поняття та випадки припинення шлюбу…………………………………………………………….……….....17
§ 2. Розірвання шлюбу в державних органах реєстрації актів цивільного стану…………………………………18
§ 3. Розірвання шлюбу в судовому порядку…………………………………………………………………………18
§ 4. Юридичні наслідки розірвання шлюбу………………………………………………………………………….19
§ 5. Режим окремого проживання подружжя………………………………………………………………………..19
Глава VI ВИЗНАННЯ ШЛЮБУ НЕДІЙСНИМ……………………………………………..………………………19
§ 1. Підстави і порядок визнання шлюбу недійсним………………………………………..………………………19
§ 2. Санація шлюбу……………………………………………………………………...…………………………….23
§ 3. Правові наслідки визнання шлюбу недійсним……………………………………………….…………….…..23
§ 4. Права добросовісного з подружжя…………………………………………………………….………………..24
Глава VII ОСОБИСТІ ПРАВА ТА ОБОВ´ЯЗКИ ПОДРУЖЖЯ………………………………………………..…..24
§ 1. Поняття та загальна характеристика особистих правовідносин за участю подружжя…………………..….24
§ 2. Види особистих немайнових прав і обов´язків подружжя………………………………………………….…26
Глава VIII ЗАКОННИЙ ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА ПОДРУЖЖЯ……………………………………….....28
§ 1. Поняття права власності подружжя…………………………………………………………………………….28
§ 2. Розвиток законодавства про право власності подружжя………………………………………………….…..31
§ 3. Право подружжя на спільне майно………………………………………………………………………….….33
§ 4. Роздільна власність подружжя……………………………………………………………………………….…40
§ 5. Укладення подружжям угод щодо спільного і роздільного майна……………………………………….…..42
§ 6. Поділ майна подружжя(частина 1) (частина 2)………………………………………………………………..44
Глава IX ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА ПОДРУЖЖЯ ЗА ШЛЮБНИМ КОНТРАКТОМ (ДОГОВІРНИЙ ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА ПОДРУЖЖЯ)…………………………………………………………………….54
§ 1. Поняття шлюбного контракту…………………………………………………………………………………..54
§ 2. Укладення та зміст шлюбного договору (контракту)………………………………………………………....55
Глава Х ПРАВА ТА ОБОВ´ЯЗКИ ПОДРУЖЖЯ ПО УТРИМАННЮ…………………………………………....57
§ 1. Аліментні зобов´язання подружжя……………………………………………………………………………..57
§ 2. Аліментні зобов´язання колишнього з подружжя……………………………………………………………..60
§ 3. Позбавлення одного з подружжя права на утримання……………………………………………………….61
§ 4. Припинення права одного з подружжя на утримання…………………………………………………………62
Глава XI ВСТАНОВЛЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ДІТЕЙ…………………………………………………………….63
§ 1. Загальні правила визначення материнства і батьківства…………………………………………………..…..63
§ 2. Визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають у шлюбі між собою…………..….64
§ 3. Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою…………………….......64
§ 4. Визнання батьківства за рішенням суду……………………………………………………………………..…65
Глава XII ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ТА О

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.