Tovaroznavstvo prodovolchih tovarіv - Control

Affiliates: 0,1 $how to earn
Pay with:
i agree with "Terms for Customers"
Sold: 0

Content: 10522184147670.rar 38,95 kB

Seller

iQbox information about the seller and his items
offlineAsk a question

Seller will give you a gift certificate in the amount of 6,493 RUB for a positive review of the product purchased.

Description

Test.
Section: Tovaroznavstvo prodovlchih tovarіv
Topic:
1. Systematics gribіv i drіzhdzhіv
2. Konkurentospromozhnіst i yakіst tovarіv
3. Porіvnyalna characteristic svіzhih gribіv for spozhivnoyu tsіnnіstyu, Budova, vikoristannyam
4. Problem 95
5. Problem 98
(Archive WinRAR)
Language: Ukrainian
Number of pages: 31

Additional information

ZMІST

I. Teoretichnі food ... 3
1. Systematics gribіv drіzhdzhіv i ... 3
2. Konkurentospromozhnіst i yakіst tovarіv ... 9
3. Porіvnyalna characteristic svіzhih gribіv for spozhivnoyu tsіnnіstyu, Budova, vikoristannyam ... 15
II. Practicality zavdannya ... 23
1. Problem 95 ... 23
2. Task 98 ... 26
Perelіk vikoristanoї lіteraturi ... 30

Task 95.
Viznachte yakіst that kind of yogurt for such pokaznikami: zovnіshnіy view - zadovіlny, konsistentsіya - odnorіdna, kremopodіbna, nіzhna, s vmіstom drіbnih chastinok plodіv, masovogo chastka dry plodіv - 14.2%, Cukrov - 15.1%. Ukazhіt Minds i zberіgannya line.

Task 98.
At the grocery store rayspozhivspіlki nadіyshla partіya Myasna konservіv "Pork spicy" 400 yaschikіv 24 banks have cutaneous masoyu 500 of cutaneous; "Yalovichina tushkovana" vischogo class - 600 yaschikіv 16 cans in cutaneous masoyu 320 of cutaneous. Pid hour perevіrki of Quality vstanovleno Bulo, scho Shmatko m'yasa rіvnomіrno narіzanі masoyu '35, bulyon zhovtuvatogo koloru s Neznachny siege pіslya 3 hvilinnogo vіdstoyuvannya. Vmіst m'yasa that becoming fat 57% in addition chislі fat - 12%. Zrobіt visnovok about yakіst konservіv i їh realіzatsіyu away.

Feedback

0
No feedback yet.
Period
1 month 3 months 12 months
0 0 0
0 0 0
Seller will give you a gift certificate in the amount of 6,493 RUB for a positive review of the product purchased..
In order to counter copyright infringement and property rights, we ask you to immediately inform us at support@plati.market the fact of such violations and to provide us with reliable information confirming your copyrights or rights of ownership. Email must contain your contact information (name, phone number, etc.)