Каталог
Электронные книги22229

Використання ігор на уроках іноземної мови у 5-х класах

Партнерам: 0,5 $как заработать
Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0

Содержимое: 10514105848183.doc 361,5 Кбайт
Cкидка постоянным покупателям! Если общая сумма ваших покупок у продавца iQbox больше чем:
100 $скидка20%
50 $скидка10%
25 $скидка5%
Если вы хотите узнать размер скидки, укажите свой email:

Продавец

iQbox информация о продавце и его товарах
offlineЗадать вопрос

За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 32,2145 руб.

Описание товара

Дипломный проект (работа).
Раздел: Методика / Методика
Тема: Використання ігор на уроках іноземної мови у 5-х класах.
Язык: Украинский
К-во страниц: 66

Дополнительная информация

ЗМІСТ

ВСТУП...3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІГРОВОЇ ОСВІТИ ШКОЛЯРІВ СЕРЕДНЬОГО СТУПЕНЯ НАВЧАННЯ...6
1.1 Психологічні особливості учнів на середньому етапі навчання...6
1.2 Педагогічні засади навчання іноземній мові...13
1.3 Гра в сучасній методиці викладання іноземних мов...18
РОЗДІЛ 2 ГРА НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У П´ЯТОМУ КЛАСІ...31
2.1 Ігрові технології в навчанні орфографії та фонетиці...33
2.2 Граматичні та лексичні ігри на уроках англійської мови у п´ятих класах...43
2.3 Комунікативно-ситуативний компонент дидактичних ігор та розвиток мовленнєвої компетенції...53
ВИСНОВКИ...59
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...60

ВСТУП

В сучасному суспільстві, враховуючи розвиток технологій та спад інтересу до освіти, нагальною постає потреба вирішення питання активізації пізнавальної діяльності учнів на різних етапах навчання. З урахуванням освітньої реформи, що запровадила 12-ти річну школу та пов´язаний із тим перехід п´ятикласників до середнього щабля освіти, виникає необхідність розроблення нових навчальних методик та запровадження нових засобів навчання. Із урахуванням обмеженої технологічної бази середніх загальноосвітніх закладів важливим видається розгляд гри як можливого засобу запровадження нових методик навчання іноземній мові із новою цільовою установкою.

Дослідженню гри вже на протязі всього розвитку методики, педагогіки та психологію приділялось багато уваги. Серед основних наукових доробків виділяють праці С.Л. Рубінштейна [Рубінштейн 2006], Д.Б. Ельконін [Ельконін 1978], Н.А. Бойченко, Г.И. Григоренко [Бойченко, Григоренко 1982], Л.Н. Бочарова [Бочарова 1996], А.А. Смирнова [Смирнова 1997], Г.В. Рогова [Рогова 1991].

Що стосується використання ігрових методик на уроках іноземної мови, то дослідженням та розробленням теорії використання ігор на уроках англійської мови займались С.В. Перкас [Перкас 1999], В.І. Підкасістий [ Пидкасистый 1992 ], Т.Ю. Іванцов a [Іванцова 2008], Г.К. Селевко [Селевко 1998], М.Н. Скаткін [Скаткін 1980], Л.П. Нестеренко та Пікун К.В. [Несторенко, Пікун 2005] та ін.

Що ж стосується вичерпного дослідження ігор, які б могли використовуватись в п´ятих класах нової 12-ти річної школи для формування фонетичних, орфографічних, лексичних, граматичних та комунікативно-ситуаційний навичок англійської мови, то такого дослідження проведено не було.

Цим обумовлена і актуальність роботи , яка полягає у аналізі практичних ігрових методик, які б відповідали новим психологічним і методико-педагогічним стандартам для п´ятих класів нової 12-річної школи та були безпосередньо обумовлені комунікативним напрямком навчання іноземній мові.

Об´єктом дослідження даної роботи виступають дидактичні ігри, направлені на формування та розвиток мовних та мовленнєвих навичок.

Предметом дослідження є дидактичні ігри, що використовуються у п´ятих класах загальноосвітніх шкіл з метою формування мовної та мовленнєвої компетенцій.

Метою дослідження є вивчення можливості, особливостей та ефективності застосування ігрових технологій в процесі навчання англійській мові у п´ятих класах загальноосвітніх шкіл.

Гіпотеза дослідження: рівень сформованості орфографічних, фонетичних, лексичних, граматичних та комунікативних навичок можна підвищити за рахунок використання ігрових методик на уроках іноземної мови, шляхом їх прямого учбового та непрямого мотиваційного компонентів.

Відповідно до мети та гіпотези дослідження визначено завдання дослідження :

• уточнити та проаналізувати психологічні особливості учнів на середньому етапі навчання;

• виділити педагогічні засади навчання іноземній мові;

• визначити місце гри в сучасній методиці навчання іноземній мові та експериментально підтвердити виставлену гіпотезу;

• провести аналіз ігрових технологій навчання орфографії та фонетиці англійської мови у п´ятих класах загальноосвітніх шкіл;

• дослідити та визначити місце лексичних та граматичних ігор на уроках англійської мови у п&

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 32,2145 руб..
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.