Каталог
Электронные книги22229

Аксіологічна специфіка лексики різних стилістичних ...

Партнерам: 1 $как заработать
Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0

Содержимое: 10514110044783.doc 458 Кбайт
Cкидка постоянным покупателям! Если общая сумма ваших покупок у продавца iQbox больше чем:
100 $скидка20%
50 $скидка10%
25 $скидка5%
Если вы хотите узнать размер скидки, укажите свой email:

Продавец

iQbox информация о продавце и его товарах
offlineЗадать вопрос

За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 64,4285 руб.

Описание товара

Дипломный проект (работа).
Раздел: Филология / Філологія (Ангийский язык и литература / Англійська мова та література)
Тема: Аксіологічна специфіка лексики різних стилістичних регістрів.
Язык: Украинский
К-во страниц: 89

Дополнительная информация

ЗМІСТ

Вступ...3
Розділ 1 Аксіологія та феномен оцінки...5
1.1 Цінність та оцінка в філософському та когнітивному висвітленні...5
1.2 Лінгвістичний аспект цінності...16
1.3 Логічно-раціональний та емоційно-індивідуальний компоненти аксіологічної лексики...20
Розділ 2 Категорія оцінки в сучасній англійській мові...25
2.1 Стилістичне розшарування лексики сучасної англійської мови...25
2.2 Специфіка оцінної лексики у системі різних стилістичних регістрів...38
2.3 Меліоративні та пейоративні одиниці супер- та субнейтральної лексики...42
Розділ 3 Аксіологічна специфіка лексики різних стилістичних регістрів...50
3.1 Характеристика аксіологічної лексики високих стилістичних регістрів...50
3.2 Оцінна лексика колоквіального та субколоквіального рівнів...65
Висновки...80
Список використаних джерел...84

Проблеми становлення й функціонування понятійних категорій з погляду їхньої ролі в розкритті когнітивної природи мови є досить актуальними для сучасного мовознавства. Їхнє дослідження має не тільки лінгвістичне, але й загальнонаукове значення. Однією з них є категорія оцінки. Оцінка охоплює широкий діапазон різнорівневих мовних одиниць, дослідження яких становить безсумнівний інтерес, тому що співвідношення й взаємодія семантики й прагматики - одна із центральних проблем лінгвістики.

Відомо, що сутність категорії оцінки пояснюється теорією ціннісної спрямованості людської діяльності й свідомості, а коло її характеристик охоплює все те, що задано фізичною й психічною природою людини, його буттям і відчуттям. Проте, оцінювання виступає різновидом пізнавальної діяльності, тому що в гносеологічному плані будь-який пізнавальний акт виражає відношення суб´єкта до об´єкта, тобто містить акт оцінки.

Проблема аксіології лексичних одиниць була предметом дослідження багатьох вчених (Г. П. Вижлеців [Выжлецов 1994; Выжлецов 1996] , М. А. Ягубова [Ягубова 1996] , Г. Г. Кошель [Кошель 1980] , Є. М. Вольф [Вольф 1985] , Г. Г. [Слышкин 2001] , Г. І. Приходько [Приходько 2004]) . Але ці роботи не торкалися проблеми зіставлення раціонального, емоційно-оцінного компоненту аксіологічної лексики із її приналежністю до високого чи низького стилістичного регістру.

Актуальність дослідження базується на необхідності виявлення аксіологічної специфіки та закономірностей оцінної лексики різних стилістичних регістрів, що послугує додатковою базою для комунікативно-прагматичного та когнітивного підходу у дослідженні особливостей аксіологічної лексики.

Об´єктом дослідження даного дипломного проекту є лексика різних стилістичних регістрів.

Предметом дослідження в свою чергу виступає вивчення аксіологічної специфіки цих лексичних одиниць та їх взаємозв´язку із стилістичним регістром, до якого вони належать.

Метою дослідження є всебічне розкриття специфіки аксіологічної лексики різних стилістичних регістрів.

Завдання даного дипломного проекту:

- дослідити генезис понять цінність та оцінка;

- визначити місце категорії оцінки в сучасній лінгвістиці;

- виділити та дослідити компоненти оцінки;

- визначити критерії поділу лексики на супер- та субнейтральну;

- виявити особливості та специфіку аксіологічної лексики згідно із її приналежністю до одного зі стилістичних регістрів.

Матеріал дослідження склали дві тисячі лексичних лексичних одиниць, які були вибрані з авторитетних лексикографічних видавництв: The Oxford English Dictionary , Longman Dictionary of the English Language , Cambridge International Dictionary of English .

Наукова новизна даного дослідження полягає в тому. Що вперше була досить повно і вичерпно охарактеризована аксіологічна лексика різних стилістичних регістрів не з точки зору функціональної стилістики, а в аксіологічному когнітивно-комунікативному аспекті.

Практичне значення даної роботи полягає в можливості використання цього дослідження як додаткового теоретичного та практичного матеріалу по стилістиці або аксіології, використання дослідницького матеріалу в я

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 64,4285 руб..
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.