Каталог
Электронные книги22229

Гендерна характеристика німецькомовного рекламного ...

Партнерам: 1 $как заработать
Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0

Содержимое: 10514110207617.doc 405 Кбайт
Cкидка постоянным покупателям! Если общая сумма ваших покупок у продавца iQbox больше чем:
100 $скидка20%
50 $скидка10%
25 $скидка5%
Если вы хотите узнать размер скидки, укажите свой email:

Продавец

iQbox информация о продавце и его товарах
offlineЗадать вопрос

За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 65,2565 руб.

Описание товара

Дипломный проект (работа).
Раздел: Филология / Філологія
Тема: Гендерна характеристика німецькомовного рекламного дискурсу.
Язык: Украинский
К-во страниц: 79

Дополнительная информация

ЗМІСТ

ВСТУП...3
Розділ 1 РЕКЛАМА В КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНІ ПАРАДИГМІ ДОСЛІДЖЕНЬ...7
1.1 Когнітивний підхід до вивчення мовних явищ...7
1.2 Реклама як специфічний дискурсивний тип..14
1.3 Когнітивно-семантична та комунікативно-прагматична характери-стика рекламного дискурсу..20
Висновки до першого розділу..26
Розділ 2 ГЕНДЕР У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ...28
2.1 Гендер як об´єкт лінгвістичних досліджень...28
2.2 Реалізація гендера у мові...34
2.3 Рекламний дискурс у гендерному аспекті...40
Висновки до другого розділу...43
Розділ 3 ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКОМОВНОГО РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ...44
3.1 Гендерне розмежування німецькомовного рекламного дискурсу...44
3.2 Німецькомовні рекламні тексти, що апелюють до гендерних стереотипів маскулінності...45
3.3 Німецькомовні рекламні тексти, що апелюють до гендерних стереотипів фемінності...57
Висновки до третього розділу...63
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ...65
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...69
СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ...80
ДОДАТКИ...81
ZUSAMMENFASSUNG...99

ВСТУП

На сучасному етапі розвитку лінгвістичної думки відкриваються все нові перспективи та напрямки досліджень, які продукуються потребами сучасного суспільства, та вимогами, які воно ставить до сучасної науки. Так, на сьогоднішній день найбільш релевантними видаються когнітивно-дискурсивні та прагмалінгвістичні дослідження (Н. Ф. Алефіренко [Алефиренко 2004]; Т. М. Ніколаєва [Николаева 1995]; М. К. Бісімалієва [Бисималиева 1999]; В. И. Карасик [Карасик 2004] ). Вони дають нам змогу подивитись на знайомі речі під іншим кутом. Так, когнітивно-дискурсивний та прагмалінгвістичний підходи відкривають нові горизонти у досліджені дуже розповсюдженого у сучасному суспільстві явища, як реклами, та на особливості її мовної побудови.

Дослідженням реклами як особливого виду дискурсу, та її лінгвістичними особливостями займались багато вчених ( Гусейнова И.А. [Гусейнова 2000]; Бове К., Аренс У. [Бове, Аренс 1995]; Глоьдман І.А. [ Гольдман 1991 ]; Разумовский Б.С [Разумовский 1992]; Гусар М.В. [Гусар 2004] та ін.), але всі вони як правило розглядають рекламу тільки в контексті комунікації та її прагматичного аналізу. Таким чином ми отримуємо ключ до комунікативних моделей, направлених керування масовою свідомістю. У той час більшість вчених уникає проблематики співвідношення рекламного дискурсу та наївної картину світу, у тому числі і підпорядкування рекламними текстами культурних архетипів з прагматичною метою, зокрема взаємозв´язок реклами та гендерних стереотипів.

Що стосується гендерної проблематики в сучасному мовознавстві, то вона є не менш популярною темою дослідницьких робіт ( Гапова Е.В . [ Гапова 2000 ] ; Каменська О.Л. [Каменська 2002]; Крейдлін Г.Е. [Крейдлін 2004]; Начаєва Н.А. [Начаєва 1999]; Хвостов А.А. [Хвостов 2002]). Але в той самий час майже відсутні роботи, які б у повній мірі розкривали взаємозв´язок гендеру та технологій впливу в рекламі (Томская М.В. [ Томская 2000 ]; Грошев И.В.[ Грошев 2000 ] ). Треба також наголосити, що використання гендерних образів в рекламі є не просто поширеним, а майже всеосяжним, адже, той чи інший продукт реклами направлений на певну цільову групу, яка виділяється зокрема і за ознакою статевою приналежності.

Цим обумовлена і актуальність роботи , яка полягає у розгляді рекламного дискурсу в когнітивно-семантичному та комунікативно-прагматичному аспектах із урахуванням гендерної специфіки та особливостями його функціонування.

Об´єктом дослідження даної роботи виступає німецькомовний рекламний дискурс, як особливий вид дискурсу, обумовлений специфікою масової комунікації.

Предметом дослідження є гендерні особливості німецькомовного рекламного дискурсу в когнітивно-семантичному та комунікативно-прагматичному аспектах.

Метою дослідження є визначення особливостей використання гендеру в німецькомовних рекламних текстах, як засобу апеляції та спонукання реципієнта.

Досягнення поставленої мети передбачає розв´язання таких завдань

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 65,2565 руб..
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.